sổ đỏ

CHI TIẾT THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT 50 NĂM

Đất sử dụng 50 năm có được cấp Sổ đỏ không? Thủ tục, phí, lệ phí cấp Sổ đỏ cho…Xem thêm

04 LOẠI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng…Xem thêm

CHƯA HIỂU NHỮNG KÝ HIỆU NÀY TRÊN SỔ ĐỎ, ĐỪNG VỘI ÔM TIỀN ĐI MUA ĐÂT!

Thực tế có không ít người cầm sổ đỏ, sổ hồng trên tay mà chưa biết rõ hết nội dung…Xem thêm