Luật Đất Đai

CHI TIẾT THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT 50 NĂM

Đất sử dụng 50 năm có được cấp Sổ đỏ không? Thủ tục, phí, lệ phí cấp Sổ đỏ cho…Xem thêm

LÀM SỔ ĐỎ CHO ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ 2020: ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN

Làm Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thường sẽ phức tạp hơn đất…Xem thêm

04 LOẠI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng…Xem thêm